You may also see

Cartoon Rakhi
259

Rakhi
379

Chota Bheem Rakhi
329

Mom Mug
399